A A A

O MsP

DomovMestská políciaO MsP
Uverejnené:22. augusta 2021 Aktualizované:2. mája 2024
Stanislav Straka
náčelník MsP Modra

Vážení občania,

nebuďte ľahostajní k dianiu vo svojom okolí. Nepodporujte vandalizmus svojim mlčaním. Neuľahčujte život kriminálnikom a nežiadúcim živlom, ktorí nerešpektujú zákon a verejný poriadok. Neviete, kedy sa stanete ich obeťou Vy alebo Váš majetok. Mesto Modra ročne vynakladá značné finančné prostriedky na odstránenie škôd spôsobených vandalizmom, ktorý je chránený Vašim mlčaním. Tieto finančné prostriedky sa dajú využiť inak – v prospech všetkých obyvateľov. Napríklad pri úprave verejnoprospešných zariadení, parkov, detských ihrísk a podobne. V prípade zistenia protiprávneho stavu, poškodzovania verejnoprospešných zariadení, vandalizmu, nás ihneď informujte! Aby polícia mohla byť účinná v boji proti kriminalite je potrebné, aby verejnosť s políciou spolupracovala, pretože iba spoločne môžu efektívne znižovať kriminalitu.

Zákon o obecnom zriadení ukladá, že obyvateľ mesta je povinný:

 • ochraňovať majetok mesta,
 • napomáhať udržiavať poriadok v meste,
 • podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste.

Kedy má občan spolupracovať s Mestskou políciou?

 • ak sa ničí majetok občanov a mesta,
 • ak sa ruší nočný kľud,
 • ak je svedkom krádeže,
 • ak je svedkom výtržnosti,
 • ak vidí podozrivé osoby,
 • ak vidí poškodzovanie životného prostredia,
 • ak vidí znečisťovanie verejného priestranstva,
 • ak vidí venčiť psov na detských ihriskách,
 • ak zistí podomový predaj,
 • vždy, ak má pocit ohrozenia alebo, ak sa porušuje zákon.

Novinky